Hitta hit

Från Jönköping

Buss 26 (till Bankeryd) eller 101 (till Habo), hållplats Kortebo. Följ den lilla vägen ner mot Vättern, genom en gångtunnel. Efter den går du till vänster och efter några hundra meter ser du koloniområdet.

Gång-och cykelbana går från hamnpiren längs med Vättern mot Bankeryd.

Med bil tar du av till höger mot Strandängen vid en bensinmack i Djupadalsrondellen, första rondellen ut från Jönköping. Fortsätt över järnvägsbron genom hela Strandängenområdet. Där vägen tar slut vid vår parkering, efter 1 km, har du kommit fram (sista vägbiten känns som en cykelbana).