Hitta hit

Från Jönköping

Buss 26 (mot Bankeryd) eller 101 (mot Habo), hållplats Kortebo. Följ den lilla vägen ner mot Vättern, genom en gångtunnel. Efter den går du till vänster och efter några hundra meter ser du koloniområdet.

Buss 17, (mot Strandängen) hållplats Strandängens vändplan. Fortsätt utmed järnvägsspåret, förbi förskolorna, efter några hundra meter ser du koloniområdet. Bussen går mellan Strandängen och Asecs. Två gånger i timmer på vardagarna och en gång i timmen på helgerna.

Gång-och cykelbana går från hamnpiren längs med Vättern mot Bankeryd.

Med bil tar du av till höger mot Strandängen vid en bensinmack i Djupadalsrondellen, efter Åbolid. Fortsätt över järnvägsbron genom hela Strandängenområdet. Där vägen tar slut vid vår parkering, efter 1 km, har du kommit fram (sista vägbiten känns som en cykelbana).