Startsida

Utanför Jönköpings centrum, ca 5 km norrut vid Vätterns västra strand, ligger Eklundhovs koloniträdgårdsförening. I området finns 55 stugor för sommarboende.

Det började bebyggas 1928 på initiativ av drätselkammaren utifrån en medveten planering och studier av andra koloniträdgårdsområden i Sverige. Målsättningen var att kunna erbjuda arbetarfamiljer i Jönköping en sund miljö utanför staden för rekreation och med möjlighet till husbehovsodling som bidrag till försörjningen.

Sedan 1994 är stugområdet klassat som ett kulturhistoriskt värdefullt område av riksintresse.

Området är öppet året runt och man tar sig enkelt hit med cykel längs Vättern, eller med buss och bil.

Välkommen till oss!

Gemenskap

Att köpa en kolonistuga innebär mer än att bara ha ett litet hus, man blir också en del av en gemenskap i en koloniträdgårdsförening.

Eklundshovs koloniträdgårdsförening arrenderar (hyr) marken som husen står på av Jönköpings kommun. En del av avtalet innebär att vi gemensamt har ansvar för att sköta området och hålla det snyggt. Det finns alltså ingen som t.ex kommer och klipper gräset åt oss eller håller gemensamma byggnader i gott skick. Det gör vi själva.

Utöver det fysiska underhållet av området ser vi också till att underhålla oss själva genom aktiviteter av olika slag. Föreningen bjuder även in allmänheten till ”Öppna grindar” en dag varje sommar.

Allt det här kräver en del arbetsinsats och för att det inte ska bli alltför betungande för ett fåtal så har vi delat upp oss i arbetsgrupper där varje grupp har ett ansvarsområde.

Vi som är medlemmar ser också detta som en viktig del av gemenskapen och är en av anledningarna till att vi hellre har en kolonistuga än ett torp i skogen.

På gång

Säsongens aktiviteter:

Vårstädning
Midsommarfirande
Öppna grindar
Pubaftnar
Sommarfest
Höststädning

Köpa och sälja stuga

För att kunna köpa en kolonistuga på Eklundshov måste du vara myndig, folkbokförd inom Jönköpings län och inte ha arrende eller nyttjanderätt till annan kolonilott på området.

Det är säljarens skyldighet att informera dig om att innan köpet genomförs skall du träffa föreningens ordförande. Han eller hon kommer att berätta för dig vad det innebär att ha en kolonistuga på Eklundshov. Du måste skriftligen ansöka om medlemskap till föreningen och föreningens styrelse avgör om medlemskap kan beviljas.

Du övertar sedan det arrendekontrakt som finns från förre ägaren.
När du fått medlemskap skall du betala inträdesavgift, arrendeavgift och andra avgifter som årsmötet beslutar.

Du är som ägare av stugan och medlem skyldig att vårda din kolonilott och följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter. Du ska även delta i de arbetsgrupper/arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar.

Stugorna säljs oftast via mäklare, men ibland sätter säljaren upp en lapp på vår anslagstavla.

Föreningen håller inte i någon väntelista, men du är välkommen att kontakta styrelsen om du är intresserad och vill få mer information om vårt område.

Kontakt

Om du vill ha kontakt med styrelsen, skicka ett mejl till styrelsen(snabel-a)eklundshov.se så hör vi av oss så snart som möjligt.

Hitta hit från Jönköping
Buss 26 (Bankeryd) eller 101 (Habo), hållplats Kortebo. Följ den lilla vägen ner mot Vättern, genom en gångtunnel. Efter den går du till vänster och efter några hundra meter ser du koloniområdet.

Bilfri gång-och cykelbana går från hamnpiren längs med Vättern mot Bankeryd.

Med bil tar du av till höger mot Strandängen vid en bensinmack i första rondellen ut från Jönköping. Fortsätt över järnvägsbron genom hela Strandängenområdet. Där vägen tar slut vid vår parkering, efter 1 km, har du kommit fram.