Om oss

Utanför Jönköpings centrum, ca 5 km norrut vid Vätterns västra strand, ligger Eklundhovs koloniträdgårdsförening. I området finns 55 stugor för sommarboende.

Det började bebyggas 1928 på initiativ av drätselkammaren utifrån en medveten planering och studier av andra koloniträdgårdsområden i Sverige. Målsättningen var att kunna erbjuda arbetarfamiljer i Jönköping en sund miljö utanför staden för rekreation och med möjlighet till husbehovsodling som bidrag till försörjningen.

Sedan 1994 är stugområdet klassat som ett kulturhistoriskt värdefullt område av riksintresse. Kommunen tog 1994 fram områdesbestämmelser som vi har att förhålla oss till.

Området är öppet året runt och man tar sig enkelt hit med cykel längs Vättern, med buss eller bil.

Välkommen till oss!

Kontakt

Om du vill ha kontakt med oss, skicka ett mejl till styrelsen så hör vi av oss så snart som möjligt på adress styrelsen(snabel-a)eklundshov.se
Vi har nära till Vättern

Gemenskap

Att köpa en kolonistuga innebär mer än att bara ha ett litet hus, man blir också en del av en gemenskap i en koloniträdgårdsförening.

Eklundshovs koloniträdgårdsförening arrenderar marken som husen står på av Jönköpings kommun. En del av avtalet innebär att vi gemensamt har ansvar för att sköta området och hålla det snyggt. Det finns alltså ingen som t.ex kommer och klipper gräset åt oss eller håller gemensamma byggnader i gott skick. Det gör vi själva.

Utöver det fysiska underhållet av området ser vi också till att underhålla oss själva genom aktiviteter av olika slag. Föreningen bjuder även in allmänheten till ”Öppna grindar” en dag varje sommar.

Allt det här kräver en del arbetsinsats och för att det inte ska bli alltför betungande för ett fåtal så har vi delat upp oss i arbetsgrupper där varje grupp har ett ansvarsområde.

Vi som är medlemmar ser också detta som en viktig del av gemenskapen och är en av anledningarna till att vi hellre har en kolonistuga än ett torp i skogen.

Vår förening är medlem i Koloniträdgårdsförbundet  http://kolonitradgardsforbundet.se

Planering i arbetsgrupper
Riset eldas upp
Dasslängorna målas med linoljefärg
Sommarfest i paviljongen

På gång

Öppna grindar – en gång om året öppnar vi upp våra trädgårdar för allmänheten.

2024 är datumet söndag 30 juni. Vi deltar i Tusen trädgårdar och alla är välkomna mellan 10-17.

Tusen trädgårdar som hålls vartannat år beskrivs som Sveriges största trädgårdsvisning. Här kan du läsa mer: https://svensktradgard.se/aktiviteter/tusen-tradgardar/tut-besokare/

Säsongens medlemsaktiviteter:
Vårarbetsdag
Pubkvällar
Sommarfest
Höstarbetsdag
Adventskaffe

Biodlaren Per har ett par bisamhällen på vårt område.

Köpa och sälja stuga

För att kunna köpa en kolonistuga på Eklundshov måste du vara myndig, folkbokförd inom Jönköpings kommun och inte ha arrende eller nyttjanderätt till annan kolonilott på området, eller i kommunen.

Det är säljarens skyldighet att informera dig om att innan köpet genomförs skall du träffa föreningens ordförande. Hen kommer att berätta för dig vad det innebär att ha en kolonistuga på Eklundshov. Du måste skriftligen ansöka om medlemskap till föreningen och föreningens styrelse avgör om medlemskap kan beviljas.

Du övertar sedan det arrendekontrakt som finns från förre ägaren.
När du fått medlemskap skall du betala inträdesavgift, arrendeavgift och andra avgifter som årsmötet beslutar.

Du som ägare av stuga och medlem i vår förening är skyldig att vårda din kolonilott och följa föreningens stadgar och ordningsregler. Du ska även delta i de arbetsgrupper/arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar.

Stugorna säljs oftast via mäklare, men ibland sätter säljaren upp en lapp på vår anslagstavla.

Föreningen håller inte i någon väntelista, men du är välkommen att kontakta styrelsen om du är intresserad och vill få mer information om vårt område.

Om du vill ha kontakt med oss, skicka ett mejl till styrelsen så hör vi av oss så snart som möjligt på adress styrelsen(snabel-a)eklundshov.se

Hitta hit

Från Jönköping

Buss 17 mot Strandängen, hållplats Strandängens vändplan. Fortsätt parallellt med järnvägsspåret, förbi förskolorna, efter några hundra meter ser du koloniområdet. Bussen går mellan Strandängen och Asecs.

Buss mot Bankeryd/Habo, hållplats Kortebo. Följ den lilla vägen ner mot Vättern, genom en gångtunnel. Efter den går du till vänster och efter några hundra meter ser du koloniområdet.

Gång-och cykelbana går från hamnpiren längs med Vättern mot Bankeryd.

Med bil tar du av till höger mot Strandängen vid Djupadalsrondellen, efter Åbolid. Fortsätt över järnvägsbron genom hela Strandängenområdet parallellt med järnvägen ca 1 km (sista vägbiten känns som en cykelbana). Där vägen tar slut finns vår parkering.