Hitta hit

Från Jönköping

Buss mot Bankeryd/Habo, hållplats Kortebo. Följ den lilla vägen ner mot Vättern, genom en gångtunnel. Efter den går du till vänster och efter några hundra meter ser du koloniområdet.

Buss 17 mot Strandängen, hållplats Strandängens vändplan. Fortsätt parallellt med järnvägsspåret, förbi förskolorna, efter några hundra meter ser du koloniområdet. Bussen går mellan Strandängen och Asecs.

Gång-och cykelbana går från hamnpiren längs med Vättern mot Bankeryd.

Med bil tar du av till höger mot Strandängen vid Djupadalsrondellen, efter Åbolid. Fortsätt över järnvägsbron genom hela Strandängenområdet parallellt med järnvägen ca 1 km (sista vägbiten känns som en cykelbana). Där vägen tar slut finns vår parkering.