Gemenskap

Att köpa en kolonistuga innebär mer än att bara ha ett litet hus, man blir också en del av en gemenskap i en koloniträdgårdsförening.

Eklundshovs koloniträdgårdsförening arrenderar marken som husen står på av Jönköpings kommun. En del av avtalet innebär att vi gemensamt har ansvar för att sköta området och hålla det snyggt. Det finns alltså ingen som t.ex kommer och klipper gräset åt oss eller håller gemensamma byggnader i gott skick. Det gör vi själva.

Utöver det fysiska underhållet av området ser vi också till att underhålla oss själva genom aktiviteter av olika slag. Föreningen bjuder även in allmänheten till ”Öppna grindar” en dag varje sommar.

Allt det här kräver en del arbetsinsats och för att det inte ska bli alltför betungande för ett fåtal så har vi delat upp oss i arbetsgrupper där varje grupp har ett ansvarsområde.

Vi som är medlemmar ser också detta som en viktig del av gemenskapen och är en av anledningarna till att vi hellre har en kolonistuga än ett torp i skogen.

Vår förening är medlem i Koloniträdgårdsförbundet  http://kolonitradgardsforbundet.se

Planering i arbetsgrupper
Riset eldas upp
Dasslängorna målas med linoljefärg
Sommarfest i paviljongen